Smart Aalborg

Vi arbejder med SMART Aalborg som en naturlig og integreret tilgang i en bred vifte af initiativer, der understøtter en bæredygtige og teknologiske udvikling i hele Aalborg Kommune. Vi er med til at sikre lokale arbejdspladser gennem fremme af samarbejde mellem videninstitutioner, erhvervsliv, borgere og kommune.

På tværs af Aalborg Kommune har vi fokus er på bæredygtighed, vækst, borgerinddragelse og innovation. Aktiviteterne tager også ofte afsæt i anvendelse af nye teknologier, digitalisering, data og IT. På den måde, er vi med til at forme fremtiden for Aalborg Kommune gennem påvirkning af nye by- og boligformer, serviceløsninger og produkter, ligesom vi bidrager til et styrket erhvervsliv i kommunen. Alt sammen medvirker til at minimere brugen af samfundets begrænsede ressourcer til gavn for både miljø, økonomi og borgere.

Er du medarbejder i Aalborg Kommune, forsker på AAU eller UCN, erhvervsdrivende eller borger i Aalborg Kommune er du meget velkommen til at kontakte SMART Aalborg for at drøfte nye aktiviteter, der kan fremme en teknologibaseret, bæredygtig udvikling af Aalborg Kommune.

Vores initiativer

SMART Aalborg binder kommunens smarte initiativer sammen. Igennem netværk, synlige projekter og tiltag i byens rum, vil vi synliggøre virksomhedernes og borgernes ideer, brugbar data, smarte teknologier og løsninger, der gavner livet i byen. Herunder kan du se eksempler på SMART Aalborg Initiativer.

Kontakt

Flemming Tingbak
Direktør
Aalborg City Forening

Resume

En app og hjemmeside der giver overblik over ledige parkeringspladser i Aalborg midtby. Samarbejde med Huge Lawn Miracle Apps.

Kontakt

Maria Quvang Harck Vestergaard
By- og Landskabsforvaltningen

Resume

En førerløs bus på den nordlige del af Astrupstien fra Sundheds- og Kvarterhuset samt Trekanten i Syd til Lejrbos boliger ved Skallerupvej i nord – en strækning på ca. 1,6 km.

Kontakt

Jesper Schultz
By- og Landskabsforvaltningen

Resume

En nyanlagt moderne busbane giver byen en trafikal rygrad. Det vil skabe sammenhæng og udvikling. Samtidig løser +BUS konkrete udfordringer for byens trafik. +BUS forventes klar 2020.

Gå tilbage til initiativer

Kontakt

Zacharias Brix Madsen
Grøn Agent
Miljø- og Energiforvaltningen

Resume

Grønne Agenter skal gøre det nemt for borgere i Aalborg Kommune at være grønne i hverdagen. Projekterne spænder bredt fra energibesparelser til fremme af natur i byen, cirkulær økonomi og genanvendelse.

Kontakt

Anne Marie Kanstrup
Principal investigator
Aalborg Universitet

Resume

Udvikling af mobil app der støtter patientnetværk for fysisk aktivitet til sårbare unge.

Kontakt

Heidi Lyhne
Projektleder
Miljø- og Energiforvaltningen

Resume

Årlig begivenhed, der strækker sig over en uge i september måned. Formålet med Bæredygtighedsfestivalen er at skabe opmærksomhed om de mange lokale initiativer, der findes inden for bæredygtighed samt inspirere til en mere bæredygtig adfærd blandt aalborgenserne.

Kontakt

Anders Du Mont-Thygesen
Projektleder
Miljø- og Energiforvaltningen

Resume

Aalborg Kommune tager vi udgangspunkt i Sulsted, der for nyligt har fået udrullet fjernaflæste varmemålere. Sammen med borgerne i Sulsted, vil vi gerne finde ud af, hvordan vi øger interessen for energiforbrug gennem visualiseringsværktøjer og oplysning.

Kontakt

Grethe Fallesen
Projektleder
Borgmesterens Forvaltning

Resume

Som de første i Danmark har Borgerservice og Kube Data aps tilbyder en service, der sender en meddelelse til borgerne om, at deres pas udløber om 4 måneder. Servicemeddelelsen indeholder link til, hvordan borgerne kan bestille pas hjemmefra og link til Borgerservices.

Gå tilbage til initiativer

Kontakt

Bruno Højrizi
By- og Landskabsforvaltningen

Resume

3D model over Aalborg By, som giver mulighed for at få overblik over bygninger, gader og parker.

Kontakt

Kim Houlberg
IT chef
Borgmesterens Forvaltning

Resume

IoT vil skabe og opsamle enorme mængder af data, der kan og skal udnyttes til at skabe vækst i Aalborg samt skabe en mere bæredygtig by og være med til at gøre vores service smartere.

Kontakt

Kim Houlberg
IT chef
Borgmesterens Forvaltning

Resume

Udbredelse og siking af bredbåndsdækning til borgere og virksomheder i Aalborg. Projektet varetages af Region Nordjylland på vegne Business Region North Denmark.

Kontakt

Thomas Moeslund
Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

Resume

Overvågning af havnefronten med mulighed for at reagerer hurtigere, hvis folk falder i vandet. Kameraerne er et samarbejde mellem AAU, Beredskabscenter Nordjylland og sikringsfirmaet Actas.

Kontakt

Grethe Fallesen

Projektleder
Borgmesterens Forvaltning

Resume

Open Data Lab skal være løftestang for vækst og udvikling. Vores data skal gøre det nemmere for iværksættere, virksomheder, forskning og borgere at udnytte data til at skabe nye it-løsninger, apps og ny viden samt nye produkter.

Gå tilbage til initiativer

Resume

Biogasanlægget indgår i den grønne omstilling i Aalborg, og overskuddet af den produceret energi er tiltænkt cementvirksomheden Aalborg Portland, samt busserne i Aalborg og omegn.

Kontakt

Michael Damm
Miljøchef
Miljø- og Energiforvaltningen

Resume

Formålet er at sikre, at affald eller overskudsenergi fra én virksomhed i videst mulig udstrækning bliver anvendt som ressource hos en anden. Matchene udføres af Aalborg Kommune Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling (NBE) som tredjepart.

Kontakt

Jesper Møller
Forsyningschef
Aalborg Forsyning

Resume

Optimering af levering af varmekomfort/varmeforsyningen i hele forsyningskæden fra fremstilling og distribution af varme til de enkelte varmekunder. Derudover søges sammenhænge på tværs af energiydelser som fx køl, el og varme.

Gå tilbage til initiativer

Kontakt

Christina Myrdal
Projektleder
Miljø- og Energiforvaltningen

Resume

Et tværnationalt samarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark som via læring og vidensdeling skal kvalificere offentlige bygherrer og byggesektoren til at efterspørge og bygge flere bæredygtige og energieffektive offentlige byggerier.

Kontakt

Birgit Pia Nøhr
Co-cluster manager
Aalborg Universitet

Resume

AAU er blandt Danmarks mest aktive institutioner i forskning og udvikling af droner og drone applikationer. De har mere end 15 års erfaring med droner Fokus på droneforskning på områder, hvor de er stærke.

Kontakt

Erik Møller
Bygningschef
By- og Landskabsforvaltningen

Resume

Stigsborg Havnefront, som er en del af vækstaksen, er et stort og attraktivt byomdannelsesområde ved Limfjorden tæt på Aalborg Midtby. Her ønsker Aalborg Kommune og Aalborg Havn at udvikle en ny, attraktiv bydel ved vandet i samarbejde med private investorer.

Gå tilbage til initiativer

Synergi og samarbejde

”Smart Aalborg er et mødested. Et sted, der skaber synergi og fremlægger et nyt mindset, når det kommer til samarbejder. Det er i mødestedet mellem alle interessenter, det smarte sker. Som virksomhed og borger kan du være med til at skabe fremtidens Aalborg og afprøve nye samarbejdsprocesser og løsninger, der gør os klar til fremtiden”

Udviklingschef Lene Lykkegaard

Medarbejdere

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om SMART Aalborg og vores arbejde.Christina Folmand Knudsen

International Koordinator
+45 25 20 15 31
czf@aalborg.dk

Kontakt

Udfyld venligst formularen nedenfor, så kontakter vi dig

*
*
*